Telefon +47 997 01 216

Kristiansand 
Eksport Import AS

"YOUR GOODS ON TIME. EVERYTIME"

Kristiansand Eksport Import AS

Vårt hoved arbeidsområde er eksport av trevirke ( tømmer og planker ) fra forskjellige land i Afrika til kunder i hele verden. 

Vi forhandler også jernbanesviller og stolper. Vi bryr oss om Afrika og de afrikanske beboerne. Vi prøver å bidra til lokalsamfunnet gjennom å tilby de arbeid hos oss og også ved å bidra med norske varer. KEI har implementert en god kvalitetsprosedyre som vi er stolte av, og den begynner i skogen, ikke bare i våre kontorlokaler. Ved vår tilstedeværelse og kontinuerlige overvåking ved hjelp av erfarne, utdannede og motiverte personal kan vi oppnå våre ønskede resultater i Afrikanske forhold.

Vi frakter og leverer trevare fra Afrika.  
Vi leverer den beste kvalitet og service


Share by: